زنان دشتان و جنون ماهانه (پژوهشي اسطوره‌شناختي و تاريخي پيرامون قاعدگي و نشانگان پيش از آن)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

دشتان واژه فارسي پهلوي است كه در اين كتاب به جاي واژه قاعدگي به كار رفته است. كتاب پيش رو درباره قاعدگي است و نشانگان پيش از ، امروز با نام pms شناخته مي‌شود. وضعيتي زيستي كه بسياري از زنان در سنين باروري با آن درگيرند و زندگي روزمره‌شان را تحت تاثير قرار مي‌هد. اين اثر پژوهشي، قاعدگي و همه مسائل و موضوعات مربوط به آن را در تاريخ و اسطوره نيز دنبال مي‌كند و به دنبال يافتن پاسخي است به اين پرسش: چرا قاعدگي همواره مسئله‌اي پنهان و مذموم در فرهنگ‌ها و باورهاي كهن و امروزي بوده است؟ در واقع اين پرسش، پاسخ تقريبا روشني دارد كه رد پاي آن در متون ديني و حتي اسطوره‌هاي جهاني ديده مي‌شود و ريشه در فرهنگي چند هزار ساله دارد. نگاه منفي نسبت به اين پديده و طبعا ناديده گرفتن آن، وجه مشترك بسياري از فرهنگ‌ها و سنت‌هاست.

قیمت محصول:

22,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: