زنان خوب به‌ آسمان مي‌روند زنان بد به همه جا


:ویژگی‌های محصول


شرح:

امروزه زنان نمي‌خواهند فقط سر به راه باشند. آگاهي زنان از خويشتن افزايش يافته است. با اين حال، تناقض‌هاي فراواني در ذهن زن امروزي نهفته است. مي‌كوشد تا خود را ابراز كند، اما وجدانش ناراحت است. در بيرون خاموش اما در درون آكنده از كشمكش است. از سويي مي‌خواهد محبوب همگان باشد و مي‌كوشد همه را راضي نگه دارد، از سوي ديگر مي‌داند كه به اين ترتيب دچار وابستگي مي‌شود. دودلي و ترديد او در حالت‌هاي ظريف جسماني‌اش نمايان است. سري كه اندكي خم‌شده، نگاهي شرمگين و پرسش‌گر و لبخندي مردد، گويي اين پيام را مخابره مي‌كند: در عمق وجودم از خودم مطمئن نيستم. به من بگوييد چه كار كنم.

قیمت محصول:

49,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: