زناني كه مردان آنان را دوست دارند زناني كه مردان آنان را ترك مي‌كنند


:ویژگی‌های محصول


شرح:

چرا عشق پايدارتا اين حد فريب انگيز به نظر مي‌رسد؟ اين كتاب عالي و كم نظير كه نويسندگان آن دو روان‌شناس نامي و برجسته هستند. افشاگر انگاره‌هاي پر رمزو رازهاي مردان، هراس‌ها ،‌نيازها و خواسته‌هاي آن‌هامي‌باشد. كتاب پر از ماجراهاي حقيقي زنان و مرداني است كه توانسته‌اند با درايت روابط عاشقانه خود را در جهت رضايت و سرشاري هدايت كنند. به خصوص زنان مي‌توانند با خواندن اين كتاب به نتيجه برسند، چرا مردان زناني را مي‌پسندند و از جمعي ديگرمي‌گريزند.

قیمت محصول:

24,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: