زنانه رفتار كنيد مردانه فكر كنيد (به راستي مردها در مورد عشق روابط صميميت و تعهد چگونه مي‌انديشند)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در كتاب زنانه رفتار كنيد، مردانه فكر كنيد، استيو زنان را به درون ساختار ذهني مرد مي‌برد و پرسش‌ها و مفاهيمي را روشن مي‌كند. گاهي طنز و گاهي بسيار بي‌پروا، ولي هميشه صادق. اگر مي‌خواهيد بدانيد مردان وقتي پاي روابطشان به ميان مي‌آيد چطور فكر مي‌كنند، بايد حتما كتاب زنانه رفتار كنيد، مردانه فكر كنيد را بخوانيد.

قیمت محصول:

22,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: