زبان بدن (غلبه بر مشكلات متداول چگونه با مشاهده حركات ديگران به افكارشان راه يابيم)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هميشه افرادي هستند كه دست‌هايشان را وحشت بالا مي‌آورند و ادعا مي‌كنند كه مطالعه زبان بدن فقط روشي ديگر است كه علم به وسيله آن مي‌تواند با راه يافتن به اسرار و افكار ديگران در جهت استثمار و سلطه‌گري به كار گرفته شود. كتاب حاضر به دنبال آن است كه به خواننده بينشي گسترده‌تر براي ارتباط با ديگران ببخشد، به گونه‌اي كه شايد ديگران و در نتيجه خود را بهتر درك كند. فهم چگونگي عملكرد يك مسئله، زندگي با آن را ساده‌تر مي‌كند. حال آنكه ناآگاهي از آن، ترس و خرافه را گسترش مي‌دهد و ديد ما را به يكديگر نقادانه‌تر مي‌كند.

قیمت محصول:

18,000 تومان


نظرات شما: