زبان بدن راز موفقيت شيوه استفاده از بدن براي رسيدگي به آرمان‌ها و آرزوها


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب گوشه‌اي از مهارت‌هاي اجرايي مهمي را شامل مي‌شود كه مي‌تواند در ساختار اعتماد به نفس شما نقش اساسي داشته و يك راهنماي عملي در جهت استفاده از واسطه‌اي قدرتمند يعني زبان بدن ‌باشد. در «زبان راز موفقيت» با استفاده از مثال‌ها و تمرين‌ها مي‌آموزيد كه در ديگران اثر مثبت ايجاد كنيد، در هنگام مصاحبة استخدامي به موفقيت خود كمك كنيد، افكار ديگران را به اهداف‌تان نزديك كنيد، عقايد خود را بهتر به ديگران بهتر منتقل كنيد، خصومت ديگران را نسبت به خود تشخيص دهيد و با آن مقابله كنيد و علائم محبت و بازي‌هاي قدرت را تشخيص دهيد.

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: