زبان بدن براي موفقيت (كنترل گفتگوها جلب توجه و انتقال پيام مناسب بدون كاربرد واژه‌ها)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

گاهي بيشتر مردم به راحتي فراموش مي‌كنند كه زبان بدن چه تأثير بسزايي در برداشت مثبت يا منفي ديگران از ما دارد. با اين همه، هستند افراد بي‌تفاوتي كه ضعف ارتباط غيركلامي‌شان منجر به از دست دادن احترام خود و نيز برانگيختن بي‌اعتمادي ديگران مي‌شود.

قیمت محصول:

39,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: