ريكي (نيروي شفابخش براي فكر بدن و روان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

رِيكي (رِي- كي) روشي شفابخش است كه گمان مي‌رود هزاران سال قدمت داشته باشد. اين روش از يك شيوة مرسوم بين بوداييان منطقه تبت نشأت گرفته است كه در اواخر قرن نوزدهم احياء شد. ريكي روش شفابخشي است كه به سادگي قابل اجراست و اساس آن قرار دادن دست‌ها بر نقاط مختلف بدن است. هركسي مي‌تواند آن را به آساني فرا گيرد و بر روي خود يا ديگران به كار برد.

قیمت محصول:

48,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: