رويكرد حل مساله در درمان مشكلات جنسي (راهنماي درمانگران)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مشكلات جنسي شايع و مهم هستند. درمانگران و بسياري از مراقبان بهداشت حرفه‌اي ديگر، در گستره وسيعي از تخصص‌هاي پزشكي، نياز به كسب مهارت در ارزيابي، شناخت و ارائه كمك موثر براي درمان چنين مشكلاتي دارند.

قیمت محصول:

22,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: