رويكردهاي آموزشي و درماني كودكان داراي اتيسم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اختلال طيف اتيسم در طبقه اختلالات عصبي - رشدي قرار مي‌گيرد. اين اختلالات در دوره رشد شروع شده و با نقايص رشدي مشخص مي‌شوند و مشكلاتي را در عملكرد شخصي، اجتماعي، تحصيلي يا شغلي ايجاد مي‌كنند. طبق آخرين ويرايش گزارش انجمن روان‌پزشكي آمريكا، فراواني اتيسم در حدود يك درصد جمعيت مي‌باشد. كتاب رويكردهاي آموزشي و درماني كودكان داراي اتيسم تلاش نموده است تا موثرترين رويكردهاي مداخله در اين حوزه را با نقادي علمي و فراهم آوردن شواهد مربوط به طور مشروح ارائه كند.

قیمت محصول:

10,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: