رويارويي با چالش‌هاي زندگي و فن‌آوري (انسان سالم زندگي سالم)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب، به قصد محتوا و معنا بخشيدن و ايجاد آرامش به زندگي پردلهره انسان در قرن بيست و يكم تأليف شده است. در اين اثر، خواننده با روش‌هاي مؤثر درمان اختلال‌هاي رواني نظير افسردگي، تنهايي، اضطراب، فقدان و سالمندي به صورت عملي آشنا مي‌شود.

قیمت محصول:

19,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: