روش مديريت ويل دان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در روش ويل دان، كنت بلانچارد نشان خواهد داد كه به جاي اين كه افراد را در وضعيتي قرار داد كه از نظر روحي تضعيف شوند، بتوانيم بر اعمال مثبت تاكيد كرده و رفتارهاي منفي را كنترل كنيم. در واقع اين بهترين روش براي بالا بردن كيفيت بهره‌وري در محيط كار مي‌باشد و همه مديران مي‌توانند از اين روش استفاده كنند. اين كتاب به خوانندگان فرصت مي‌دهد كه پدر و مادري بهتر باشند و همچنين كمك مي‌كند تا در مقابل همسرشان فردي متعهد باشند تا بتوانند موفق‌تر و شادتر زندگي كنند.

قیمت محصول:

50,000 تومان


نظرات شما: