روش تحقيق كاربردي (راهنماي تدوين پايان‌نامه و اجراي كارگاه‌هاي آموزشي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر با عنوان روش‌تحقيق كاربردي: راهنماي تدوين پايان‌نامه واجراي كارگاه‌هاي آموزشي نوشته شده است. چارچوب و ساختار كتاب طوري تهيه شده است كه فرايند تحقيق به صورت كاربردي و عملي آموزش داده شود. از اين كتاب مي‌توان در دوره‌ها و مقطع مختلف تحصيلي (كارشناسي، كارشناسي ارشد، و دكتري) استفاده كرد.

قیمت محصول:

57,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: