روش‌هاي رويارويي با استرس نوجوانان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هدف از نگارش اين كتاب، آشنا ساختن شما نوجوانان عزيز، با استرس و عوامل به وجود آورنده آن، تاثيري كه بر جسم و ذهن‌تان مي‌گذارد، و از همه مهم‌تر، معرفي انواع راهكارهاي ساده و مفيدي است كه با به‌ كارگيري آن مي‌توانيد نخست؛ موقعيتي را كه در آن قرار مي‌گيريد به ‌درستي ارزيابي كنيد، دوم؛ برهيجان‌هاي دروني‌تان مسلط باشيد و سوم؛ برفشارها و تنش‌هاي روزانه‌تان غلبه نماييد.

قیمت محصول:

8,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: