روش‌هاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي 1 (2 جلدي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

يكي از مهم‌ترين عوامل موثر در پيشرفت جوامع، توجه به پژوهش‌ها و تحقيق است. از مطالعه سير تكامل كشورهاي پيشرفته درمي‌يابيم آن دسته از جوامعي كه ابتدا زمينه و بستري در تحقيق و پژوهش را مهيا ساخته و آن را خمير مايه امورشان قرار داده‌اند، مدارج ترقي و بالندگي را هر چه مطلوبتر و در زمان كوتاه‌تري سپري كرده‌اند. براي انجام تحقيق و پژوهش در عصر انفجار اطلاعات به روش‌ها، ابزارها و امكانات نويني نيازمنديم. بايد اعتراف كرد كه يكي از عوامل پيشرفت كشورهاي توسعه‌يافته جهان، بازنگري جدي در پيدايش و استفاده از روش‌هاي تحقيقاتي است. در اين كتاب سعي شده تا در مورد روش‌هاي تحقيقي كه در علوم انساني و اجتماعي و به ويژه روانشناسي و علوم تربيتي كاربري دارند و در عين حال در ساير كتب به آن‌‌ها كمتر پرداخته شده است به طور نظري و عملي كار شود. از جمله ويژگي‌هاي اين كتاب، ساده و روان بودن، وجود اهداف يادگيري در آغاز هر فصل، تاكيد بر كاربردي بودن مطالب، استفاده كردن از مثال، استفاده از منابع جديد و دست اول و خلاصه در پايان هر فصل است.

قیمت محصول:

75,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: