روشي متفاوت در تربيت فرزند


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب با استفاده از علم جديد روانشناسي كودك، نشان خواهد داد بسياري از فرضياتي كه در مورد كودكان بديهي مي‌پنداريم ديگر چندان قابل اعتماد نيستند. فرضيات غلط منجر به اتخاذ شيوه‌هاي تربيتي نادرست شده است و بر نحوه تفكر ما نسبت به كودكان، تفسير رفتار آنها و نحوه تعامل با آنها نيز اثري منفي داشته است. هدف كتاب حاضر آن است كه به ما ياد دهد در مورد كودكان عميق‌تر و متفكرانه‌تر بينديشيم.

قیمت محصول:

16,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: