روح جنگل گرين‌وود يا پيامي از ديگر سو


:ویژگی‌های محصول


شرح:

وجود جاوداني ما كه نماينده او هستيم قادر است هم‌زمان توجه خود را به چند چيز معطوف دارد. ما همان توجه يا قصد هستيم. ما تشخص علاقه و توجه ابديت در زمان هستيم. فرديت ما تنها توسط طبيعت فضايي كه به آن وارد مي‌شويم شكل مي‌گيرد. اما شعور ما از سرچشمه‌اي واحد نشات مي‌گيرد، و ما در ذات و روح با آن سرچشمه در وحدت باقي مي‌مانيم. هر چند فرديت انساني شما اختصاصي‌تر است و يا مراتب مادي تجلي پيوند دارد، اساسا متفاوت نيست...

قیمت محصول:

12,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: