روان‌سنجي (مباني نظري آزمون‌هاي رواني)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

به نظر مي‌رسد كه در طول تاريخ زندگي انسان، هميشه روش‌هاي انتخاب وجود داشته است، زيرا انسان‌ها مجبور بوده‌اند با اهداف تعليم و تربيت يا قدرت توليد سازگار شوند. اطلاعات به دست آمده از كاربرد آزمون‌ها در زمينه‌هاي مختلف اجازه مي‌دهد تا تاريخ تحول آنها را تنظيم كنيم. كارهاي تحقيقاتي زيادي موجب مي‌شوند كه ارزشيابي وارد روان‌شناسي شود و هدف اكثر اين تحقيقات تعيين دقيق تفاوت‌هاي فردي بوده است.

قیمت محصول:

70,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: