روان‌درماني به شيوه تصميم‌گيري مجدد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر حاصل پيوند هوشيارانه تحليل رفتار متقابل و گشتالت‌درماني است. تمركز اين ديدگاه بر بهبود سريع و تاكيد بر ظرفيت فرد در بازسازي است. شيوه‌هاي درماني ارائه شده در كتاب، محصول سال‌ها تجربه‌ي مولفان در گروه‌درماني كوتاه مدت اثربخش با مراجعان است، به تعبيري مي‌شود آن را «جراحي رواني» ناميد. شيوه‌هاي درمان افسردگي، وسواس، روان‌پريشي، ترس، اضطراب و ... با ذكر موارد واقعي از جمله مباحثي است كه با دقت مورد بحث قرار مي‌گيرد. آشكار است كه مقدمه ويرجينيا ستير بر كتاب حاضر، مهر تاييدي است بر سودمندي سبك‌هاي درماني مطرح در اين اثر. اميد است اين اثر مورد استقبال و استفاده مشاوران، روانشناسان، روان‌پزشكان، مددكاران و دانشجويان رشته‌هاي مربوطه قرار گيرد.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: