روانكاوي فرهنگ عامه (نظم و ترتيب نشاط)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

چرا فوتبال تا به اين حد پر طرفدار است؟ جايگاه اتومبيل در فرهنگ مدرن چيست و چرا برخوردار بودن از اتومبيل به موضوعي حياتي در زندگي بسياري از ما تبديل شده است؟ ولع خريد از كجا ناشي مي‌شود و چرا زرق و برق كالاي جديد براي ما اينچنين فريبنده است؟ آگهي‌هاي تجاري و تبليغات كالا با توسل به كدام تدابير در ما اثر مي‌گذارند؟ شيفتگي جوانان به موسيقي ريشه در چه عوامل ناخودآگاهانه‌اي دارد؟ در كتاب حاضر، به اين پرسش‌ها و پرسش‌هاي مشابه در خصوص فرهنگ عامه از ديدگاهي روانكاوانه پاسخ داده مي‌شود.

قیمت محصول:

49,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: