روانشناسي و ارتقاي سلامت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بنت و مورفي در اين كتاب، از مدل‌هاي پزشكي و آموزشي ارتقاي سلامت فراتر رفته، به نظريه‌هاي روان‌شناختي پرداخته‌اند. در فصل‌هاي آغازين كتاب ميانجي‌هاي اجتماعي، شناختي‌ و روان‌شناسي اجتماعي سلامت تعريف شده‌اند. به دنبال آن، شرحي مبسوط از اين مطلب بيان شده كه چگونه مي‌توان در شيوه زندگي افراد تغيير ايجاد كرد. هم‌چنين مداخلات معطوف به جمعيت ارتقاي سلامتي معرفي شده‌اند كه هدف آنها كاهش وضعيت‌هايي از قبيل بيماري‌هاي قلبي، ايدز و برخي از انواع سرطان‌هاست. به اين صورت، رويكرد روان‌شناختي طيف وسيع‌تري پيدا مي‌كند؛ بدين نحو كه بر تفاوت‌هاي فردي تاكيد شده است و نقش تاثيرات محيطي از قبيل محل كار و محيط خانه نيز مدنظر قرار مي‌گيرد. هم‌چنين به تاثير عواملي از قبيل نژاد و وضعيت‌ اقتصادي-اجتماعي بر سلامت توجه شده است. اين كتاب با طرح ديدگاه‌هاي چالش‌برانگيز خاتمه مي‌يابد و به مواردي از برنامه‌هاي كاربردي و تحقيقات اجرانشدني ارتقاي سلامت توجه مي‌كند.

قیمت محصول:

31,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: