روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي (ويراست دوم)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ما در عصري زندگي مي‌كنيم كه: روش‌هاي آموزشي و تربيتي پيشرفته، امكان شناخت، آموزش و يادگيري را براي اغلب بچه‌ها و كودكان استثنايي، يعني كساني كه پيش از اين به نحوي از جامعه، دور نگه داشته مي‌شدند، در اختيار ما گذاشته‌اند.

قیمت محصول:

48,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: