روانشناسي مرضي كودك و نوجوان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

روانشناسي مرضي كودك و نوجوان، كه اكنون ويراست هشتم به روز شده آن را پيش رو داريد، از مهم‌ترين كتاب‌هاي حوزه روانشناسي مرضي كودك و نوجوان در چند دهه اخير بوده و با اقبال فراوان جامعه علمي مواجه شده است. در واقع، تاريخچه شكل‌گيري و انتشار آن با گسترش و تحول اين حوزه همزمان است. فصل‌هاي 1 تا 5 پايه و اساس بحث بعدي كتاب را فراهم كرده و نگاهي اجمالي به اين حوزه از جمله مفاهيم، زمينه تاريخي، عوامل موثر رشدي، طبقه‌بندي و تشخيص و رويكردهاي درماني مي‌اندازند. فصل‌هاي 6 تا 14 به اختلال‌هاي عمده پرداخته و در مورد اكثر اختلال‌ها، طبقه بندي، توصيف باليني، همه‌گيرشناسي، سير رشدي، سبب‌شناسي، سنجش، و پيشگيري / درمان را مورد بحث قرار مي‌دهند. فصل 15 نيز دغدغه‌هاي رو به گسترش راجع به رشد كودكان و نوجوانان را بررسي مي‌كند...

قیمت محصول:

140,000 تومان