روانشناسي فيزيولوژيكي (برگرفته از نيل كارلسون جيمز كالات مارك بريدولا نيل واتسون مارك روزنويك درآمدي بر علم اعصاب رفتاري شناختي و باليني)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

روانشناسان فيزيولوژيكي براي مطالعه ماهيت انسان رويكرد تجربي و عملي اختيار مي‌كنند. اغلب ما باور داريم ذهن پديده‌اي است كه فعاليت‌هاي سيستم عصبي را توليد مي‌كند. ما معتقديم كه وقتي از فعاليت‌هاي بدن انسان آگاه شويم مخصوصا فعاليت‌هاي سيستم عصبي قادر خواهيم بود توضيح دهيم چگونه فكر؛ يادآوري؛ و عمل مي‌كنيم. ما حتي قادر خواهيم بود ماهيت خوآگاهي‌مان را توضيح دهيم. البته؛ ما هنوز از فعاليت‌هاي سيستم عصبي به طور كامل آگاه نيستيم؛ بنابراين؛ فقط زمان به ما خواهد گفت كه آيا اين عقيده موجه است يا خير.

قیمت محصول:

95,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: