روانشناسي عمومي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

روانشناسي علمي است كه به مطالعه رفتار، احساس، هيجان، انديشه رشد انسان، نحوه شكل‌گيري شخصيت، علت بيماري‌هاي رواني و چگونگي درمان آنها مي‌پردازد. در علم روانشناسي دانشمندان سعي مي‌كنند كه هرچه بيشتر انسان‌ها را بشناسند و خواسته‌هاي او را درك كنند و براي تأمين صحيح خواسته‌هاي مادي معنوي او تلاش كنند؛ به نظر بيشتر روان‌شناسان مهمترين هدف علم روانشناسي چگونگي فراهم كردن شرايطي براي شاد زيستن انسان‌ها مي باشد. اينكه انسان امروزي از مشكلات و نابهنجاري‌هاي زيادي مانند اضطراب و افسردگي رنج مي‌برند، نشان‌دهنده ضرورت وجود علم روان‌شناسي است. روان‌شناسي داراي شاخه‌هاي بسياري ست از جمله روانشناسي باليني، روانشناسي اجتماعي و غيره كه هر كدام به طور تخصصي به اين رشته مي‌پردازند. ما در فصل اول اين كتاب به رشد انسان از لحظه تولد تا پيري نگاهي مي‌اندازيم و اين فرايندهاي رشدي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. در فصل دوم به روانشناسي فيزيولوژيكي، ساختار مغز و سلول به طور ساده هشياري و خواب پرداخته مي شود. در فصل سوم به مباحث مهمي چون احساس، ادراك، يادگيري، انگيزه و هيجان پرداخته مي‌شود كه هر كدام در زندگي انسان نقش بسزايي دارند. در فصل چهارم به آشنايي با بيماري‌هاي رواني، علائم و نشانه‌هاي آنها و مشكلاتي كه يك بيماري رواني براي فرد ايجاد مي‌كند پرداخته مي‌شود. فصل آخر به نظريه‌هاي مهم روان‌ درماني كه نشان‌دهنده كاربرد روانشناسي در درمان بيماري‌هاي رواني از ديدگاه‌هاي مختلف است، مي‌پردازد يا به بيان ساده‌تر روش‌هاي درمان بيماري‌هاي رواني را معرفي مي‌كند. لازم به ذكر است اين كتاب براساس سرفصل هاي مصوب شوراي برنامه‌ريزي درسي علمي – كاربردي تهيه و تنظيم شده است.

قیمت محصول:

6,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: