روانشناسي عمومي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب كه براي دانشجويان رشته‌هاي روانشناسي و علوم تربيتي تأليف شده داراي دوازده فصل است كه عبارتند از: تعريف و تاريخچة روانشناسي، شرطي شدن و يادگيري، عوامل مؤثر بر رفتار، هوش، حافظه و فراموشي، ناكامي و تعارض، احساس و ادراك، انگيزش، هيجان، شخصيت، اختلال‌هاي رفتاري، پايه‌هاي زيستي رفتار.

قیمت محصول:

100,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: