روانشناسي صنعتي و سازماني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

روانشناسي صنعتي سازماني، يكي از زمينه‌هاي كاربردي جذاب و هيجان‌انگيز روانشناسي است كه در دو سه دهه اخير، رشد عظيمي در كشورهاي صنعتي جهان داشته است. اين رشته از روانشناسي كه در گذشته‌هاي دور، تنها معدودي از روانشناسان يا مديران سازمان‌ها در غرب با نام آن آشنا بودند، اكنون به صورت يكي از مهم‌ترين تخصص‌هاي كاربردي در روانشناسي درآمده و بهره‌گيري از مفاهيم و يافته‌هاي آن، جهانگير شده است. مي‌توان گفت كه در كشورهاي صنعتي جهان، 2 عامل مهم باعث توجه و تاكيد دانشگاه‌ها و مديران سازمان‌ها به اين رشته از روانشناسي كاربردي شده است. يكي از اين عوامل آن است كه روانشناسي صنعتي سازماني با محل كار آدم‌ها و سازمان‌ها سر و كار دارد و موضوعات، يافته‌ها و فنون آن به همه افرادي كه در يك سازمان به كار اشتغال دارند، ربط پيدا مي‌كند. دومين دليل رشد قابل توجه روانشناسي صنعتي سازماني در كشورهاي صنعتي پيشرفته آن است كه اصول، فنون، راهبردها و روش‌هاي معرفي شده در آن كشورها، ميزان همكاري روانشناسان اين رشته با سازمان‌ها بسيار زياد و سهم آنان نيز در افزايش كارايي و سالم‌سازي محيط كار افراد، قابل توجه است.

قیمت محصول:

82,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: