روانشناسي شخصيت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب سعي بر آن شده كه با توجه به مطالعات و تجربيات خود، همراه با چكيده و گزيده‌اي از سرشناس‌ترين كتب روانشناسي پيرامون زبان بدن كه توسط روانشناسان و روانكاوان متخصص نگاشته شده است، شما را در شناخت رفتار، شخصيت دروني و عملكردهاي مختلف رواني و ظاهري افراد ياري رسانيم.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: