روانشناسي سياسي (وضعيت‌ها اشخاص و قضايا)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر كه در 17 فصل تدوين شده يكي از منابع معتبر در حوزه روانشناسي سياسي است. در اين اثر خواننده با چارچوب مفهومي كتاب ادبيات موضوع ديدگاه وضيعت‌گرا و آزادي انسان در چهارفصل نخست آشنا مي‌شويد،در فصول ديگر فرد‌گرايي عاطفه و هيجان و سياست رفتار انتخابي است.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: