روانشناسي رشد 1


:ویژگی‌های محصول


شرح:

روانشناسي رشد، علمي است كه جريان تحولات و تغييرات جسمي، ذهني، عاطفي و عملكرد اجتماعي فرد را در طول عمر از لحظه انعقاد نطفه تا هنگام مرگ مطالعه مي‌كند. روانشناسي رشد به تمام مراحل زندگي انسان مربوط مي‌شود، ولي بيشترين توجه آن به دوره كودكي و نوجواني است. تغيير و تحول در مورد هر انساني هميشه وجود دارد. مولفان در حد ممكن تلاش كرده‌اند تا ضمن رعايت يكنواختي مطالب و دقت در جوانب علمي موضوع، از ساده‌ترين بيان ممكن براي طرح مفاهيم رشد استفاده كنند. اگر چه ممكن است اين كتاب، بيش از سه واحد درسي به نظر آيد، با توجه به ضرورت ارائه كليات اين علم و نظريه‌هاي مختلف رشد، مطالب كتاب در شش فصل به طور مفصل، ارائه شده است.

قیمت محصول:

33,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: