روانشناسي رشد (مفاهيم بنيادي در روانشناسي نوجواني و جواني)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

منظور از « بلوغ يا نوجواني» رشد و بلوغ در كليه جنبه‌ها - اعم از فيزيكي، عقلي و اجتماعي - است. به همين جهت، اين واژه نسبت به واژه‌هاي « بلوغ جنسي» كه مفهوم بسته‌تري دارد، و «جواني» كه داراي مفهوم وسيع‌تري است، رجحان مي‌يابد.

قیمت محصول:

69,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: