روانشناسي رشد (مفاهيم بنيادي در روانشناسي نوجواني و جواني)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هنگامي كه سخن از بلوغ به ميان مي‌آيد، توجه ما بيشتر به غرايز جنسي، تغييرات فيزيولوژيكي، و ...معطوف مي‌شود كه نشانگر آغاز زندگي جنسي، امكان بارورسازي و بارور شدن است. از ميان اين تغييرات، مي‌توان از ازدياد سرعت رشد (به طور متوسط از دوازده تا شانزده سالگي)، پيدايش صفات ثانوي جنسي، و به طور كلي، دگرگوني در شكل ظاهري بدن نام برد. افزون بر آنچه گفته شد، بلوغ تصاوير ديگري را نيز در ذهن مجسم مي‌كند: پسر مرموز و طغيانگر كه نمي‌تواند سرزنش‌ها يا راهنمايي‌هاي پدر را تحمل كند، يا آن ديگري كه خجول، نامطمئن به خود و گريزان از اجتماع و افراد است؛ و يا آن به ظاهر روشنفكري كه جز بحث در خصوص ارزش‌ها و انتقاد از ديگران، مشغوليت ديگري ندارد؛ و بالاخره آن نوجواني كه توجهي خاص و افراطي به ظاهر و پوشش خود دارد. اين تصاوير و بسياري تصاوير ديگر، گوياي چهره‌ها و رفتارهاي متنوع و در عين حال شاخص نوجون‌اند و هر يك نمودي از تغييراتي هستند كه در اين دوره امكان وجود مي‌يابند. اين تغييرات و كثرت تنوع آنها، پرسشي را برمي‌انگيزند:‌ ((نوجواني چيست؟)) در اين كتاب سعي شده اگر نه به شناخت مسائل نوجوانان، لااقل به بررسي مسائل و مفاهيم بنيادي نوجواني دست يافت.

قیمت محصول:

13,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: