روانشناسي رشد نوجواني بزرگسالي (جواني ميانسالي و پيري)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در نگارش اين كتاب مطالب به گونه‌اي ارائه شده‌اند، كه سهم هر يك از نظريه‌پردازان در حد امكان محفوظ بماند. اعتقاد نگارندگان بر آن است كه ارائه مطالب، صرفا از ديدگاه خاص يك نظريه‌پرداز، هر چند هم كه معتبر باشد، تصوير كامل و منصفانه‌اي به خواننده ارائه نمي‌كند. چنين عملي گاه به محدوديت فكري و يك سونگري خواننده منجر مي‌شود و او را از توجه لازم به پيچيدگي و تنوع مطالب در كل حوزه رشد باز مي‌دارد. كتاب حاضر در چهار بخش تحت عناوين نوجواني، جواني، ميانسالي و پيري تنظيم شده‌است كه هر بخش به فصولي جداگانه تقسيم مي‌شود. ضمنا براي هر فصل خلاصه‌اي منظور شده و در انتهاي كتاب واژه‌نامه اصطلاح‌هاي انگليسي فارسي و فهرست منابع به زبان فارسي و انگليسي آورده شده است.

قیمت محصول:

97,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: