روانشناسي دين


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در چاپ نخست اين كتاب مي‌خواستيم نگرش كثرت گرايانه به روانشناسي و دين را ترغيب كنيم. از آنجا كه اين اثر بررسي روانشناسي دين از منظر ديگران و با توجه به پژوهش‌هاي آنان است، ضرورتا به ديدگاه‌هايي محدود مي‌شود كه اين پژوهشگران عرضه مي‌دارند. ليكن در مجموع، آراي آنان راجع به روانشناسي و نيز مذهب بسيار پردامنه است.

قیمت محصول:

150,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: