روانشناسي در عمق (كشف انرژي اورگن - كنش ارگاسم)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

«ويلهم رايش» از هم‌عصران و پيروان فرويد بود كه در 1928 با مطرح كردن نظريه اقتصاد جنسي از او فاصله گرفت. او سلامت رواني انسان‌ها را به توانايي‌شان در عشق‌ورزيدن و پذيرش آن مرتبط مي‌داند. به نظر رايش، بيماري‌هاي رواني نتيجه هرج و مرج جنسي در جامعه هستند. او با تلاش در تحليل بيماران و افرادي كه رفتارهاي غريب يا انحرافي داشتند، كوشيد تا نظريه جديدي در پيوند ميان جسم و روان و نقش اين ارتباط در آسيب‌ها و نيز درمان‌هاي رواني عرضه كند. وي همچنين با گسترش دادن اين نظريه به رفتارهايي اجتماعي و تاريخي نظير پدرسالاري، ديكتاتوري و جنگ‌هاي كوچك و بزرگ، نظريه تحليل منش را ارائه كرد. در اين كتاب، كاركرد ارگاسم مطرح شده است.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: