روانشناسي خرافات


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اگر آدميان قواعد مشخصي براي اداره تمام امور زندگي خود در اختيار داشتند و يا بخت هميشه با آنها يار بود، هرگز به خرافات روي نمي‌آوردند. اما چون اغلب به مشكلاتي بر‌ميخورند كه قواعد موجود پاسخگويي آنها نيست، و از سوي ديگر به سبب قطعي نبودن دستيابي به مواهب آزبرانگيزبخت، به طور رقت‌باري بين ترس و اميد سرگردانند، در نتيجه اغلب سخت زود باورند.

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: