روانشناسي تكاملي (قدم اول)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

روانشناسي تكاملي رويكردي در علوم اجتماعي و طبيعي است كه به بررسي صفات رواني نظير حافظه، ادراك و زبان از طريق چشم‌اندازهاي تكاملي نوين مي‌پردازد. اين شاخه به دنبال شناسايي اين است كه كدام صفات رواني انسان، در نتيجه سازگاري تكامل پيدا كرده‌اند و به اين ترتيب از نتايج كاركردي انتخاب طبيعي هستند. روانشناسي تكاملي رويكردي به‌نسبت جديد در روانشناسي است. از اين ديدگاه، رفتار انسان و عملكرد ذهني او به انتخاب طبيعي نسبت داده مي‌شود. انديشه كليدي در روانشناسيِ تكاملي اين است كه سازوكارهاي رواني هم مثل سازوكارهاي زيستي نتيجه ميليون‌ها سال تكامل از طريقِ انتخاب طبيعي است. به اين ترتيب فرضِ روانشناسي تكاملي بر اين است كه سازوكارهاي رواني مبنايي وراثتي دارند و در گذشته احتمال بقاء و توليد مثلِ نياكان ما را افزايش داده‌اند. براي روشن‌تر شدن اين نكته ميل به خوردن شيريني را در نظر بگيريد. اين تمايل را مي‌توان سازوكاري رواني كه اساسي وراثتي دارد تلقي كرد، وانگهي بشر از اين رو اين تمايل را دارد كه عملِ مزبور بخت نياكان ما را براي بقاء بيشت كرده‌است: يعني ميوه‌اي كه مزه شيرين‌تري داشته از ارزشِ تغذيه‌اي بالاتري هم برخوردار بوده‌است، لذا با خوردن آن احتمال بقاء و دوامِ ژن‌هاي مربوط به اين كار نيز افزايش يافته‌است.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: