روانشناسي تفاوت‌هاي فردي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در صد سال اخير مطالعات مربوط به تفاوت‌هاي فردي فرمول‌بندي شده‌اند. رواشناسي تفاوت‌هاي فردي هنوز يك علم نو است. هنوز بحث‌ها و موضوعات بسياري باقي ‌مانده‌اند كه مي‌توان به آن‌ها پرداخت. نقطه‌نظرهاي متعدد و بحث‌انگيز زيادي وجود دارد. بدون ترديد دانش اخير نيز تغيير مي‌پذيرد و متكامل مي‌شود.

قیمت محصول:

6,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: