روانشناسي تربيتي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در ارائه يك تعريف ساده از روانشناسي تربيتي مي‌توان گفت كه روانشناسي تربيتي يكي از شاخه‌هاي روانشناسي است كه به مطالعه ويژگي‌هاي يادگيرنده، شرايط يادگيري و روش‌هاي آموزش مي‌پردازد. ولي روانشناسي تربيتي براي دانشجوياني كه خود را براي حرفه معلمي آماده مي‌كنند از اين فراتر بوده، شامل مجموعه‌اي از نظريه‌ها، مهارت‌ها و شيوه‌هايي است كه هر مربي بايد در اختيار داشته باشد تا بتواند در موارد مقتضي تصميمات تربيتي مناسب اتخاذ كند. با توجه به اينكه كليه موارد عيني كلاس درس غيرقابل پيش‌بيني است، روانشناسي تربيتي نمي‌تواند معلم را صد درصد مجهز به كلاس درس بفرستد، بلكه تنها به معرفي اصول عمومي و نظريات قابل اعتمادي مي‌پردازد كه معلم بايد از آن اصول استفاده و در شرايط و موقعيت‌هاي مختلف و در برخورد با دانش‌‌آموزان متفاوت، تصميم‌هاي مناسب اتخاذ و كاربردهاي مختلفي براي آن‌ها پيدا كند.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: