روانشناسي تربيتي (روانشناسي آموزش و يادگيري)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

امروزه دانش‌آموز در يك وادي برهوتي نيست كه به دنبال دانش بگردد. او در اقيانوسي از اطلاعات غوطه‌ور است معلم ديگر بركه ‌آبي در بيابان محسوب نمي‌شو‌د. بلكه او نيز مسافري در همان قايق دانش‌آموزان است، كه بايد به آنان كمك كند تا اطلاعات را درجه بندي كرده و از آن معنا بسازد.

قیمت محصول:

80,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: