روانشناسي تاثير كنترل والدين و نتيجه معكوس آن بر كودك


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آيا در كنترل نوع و ميزان و شيوه‌هاي كنترل بر كودكان و آثار آن دچار ترديد هستيد و با سوال‌هاي فوق‌العاده زيادي در اين رابطه مواجه‌ايد؟ اگر اين طور است مطالعه اين كتاب را به شما توصيه مي‌كنيم. اين كتاب به بررسي آثار كنترل‌گري و فشارهاي متعدد تحت عنوان تقويت، تشويق، تنبيه و غيره مي‌پردازد و با ارزيابي ديدگاه‌هاي مختلف هدايت كودكان به سوي آينده، والدين و دست‌اندركاران تعليم و تربيت را براي انتخاب روش صحيح هدايت كودكان آماده مي‌سازد.

قیمت محصول:

21,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: