روانشناسي باليني كودك و نوجوان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اثر حاضر براي اغلب كارشناساني كه با مسائل روانشناسي و روانپزشكي سر و كار دارند مطالب درخوري را فراهم كرده است و جمعيت هدف آن دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته روانشناسي باليني و عمومي و نيز مشاوهر و راهنمايي و مددكاري اجتماعي است.

قیمت محصول:

92,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: