روانشناسي باليني سلامت (راهنماي پيشگيري صورت‌بندي و درمان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر، مرجع و راهنماي مناسبي است براي متخصصان روانشناسي سلامت، روانشناسي باليني و پزشكان. بخش يكم اين اثر توصيف الگوهاي نظري روانشناسي سلامت و الگوي تلفيق و ادغام روانشناسي و پزشكي، رابطه پزشك- بيمار و صورت‌بندي مورد و درمان‌هاي روانشناختي اختصاص يافته است. در بخش‌هاي ديگر اين كتاب، پيشگيري از بيماري‌هاي مزمن، شايع‌ترين بيماري‌ها نظير بيماري‌هاي قلبي- عروقي، سرطان، سايكوانكولوژي و انكولوژي، ديابت، بيماري‌هاي كليوي و... به تفصيل مورد بحث قرار گرفته و دست آخر موضوعات خاص روانشناسي باليني سلامت نظير درد مزمن، بي‌خوابي و مسائل كار باليني و نيز ترك سيگار و سوء مصرف مواد، با دقتي شايسته تحليل و تبيين شده است. اميد و اطمينان دارد كه اين اثر مورد استفاده و اقبال روانشناسان سلامت، روانشناسان باليني، پزشكان و همه دست‌اندركاران حوزه سلامت قرار مي‌گيرد.

قیمت محصول:

150,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: