روانشناسي بازي (تجديد نظر كامل)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر به بررسي تعاريف و نظريه‌هاي مربوط به بازي از ديدگاه‌هاي گوناگون و تجزيه و تحليل آن‌ها براي روشن‌تر كردن ديدگاه‌هاي نظريه پردازان پرداخته است. و هم چنين سعي شده است تا جنبه‌هاي متفاوت بازي از نظر ادبيات، فرهنگ و مذهب بررسي گردد و اثرات گوناگون بازي در رشد عاطفي، جسماني، ذهني و شخصيت كودك بررسي شده است و به ذكر انواع بازي و سرانجام از ميان نظريات گوناگون روانشناسانه سه ديدگاه از شاخص‌ترين نمايندگان نظريه‌پردازان رشد، پديده‌شناسي و يادگيري انتخاب شده و ضمن توضيح مختصر هر يك از اين نظريه‌ها به كاربرد آن‌ها در بازي نيز اشاره شده است.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: