روانشناسي اهمال‌كاري (تعلل‌ورزي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر داراي پنج فصل مي‌باشد. فصل اول در مورد تعاريف لغوي و علمي اهمال‌كاري (تعلل‌ورزي) از ديدگاه‌هاي مختلف است. همچنين به علائم اهمال‌كاري (تعلل‌ورزي)، آثار سوء اهمال‌كاري (تعلل‌ورزي) و همچنين تاريخچه اهمال‌كاري (تعلل‌ورزي) اشاره شده است. فصل دوم در مورد علل اهمال‌كاري (تعلل‌ورزي) است. در اين فصل به تمام عواملي كه سبب توليد اهمال‌كاري (تعلل‌ورزي) مي‌گردد به گونه مفصل پرداخته شده است. با خواندن اين علل خواننده مي‌تواند ديدگاه روشني در مورد اهمال‌كاري (تعلل‌ورزي) كسب كند. فصل سوم در مورد انواع اهمال‌كاري (تعلل‌ورزي) است كه به خواننده كمك مي‌كند به خوبي با انواع اهمال‌كاري (تعلل‌ورزي) آشنا شود. مطالب اين فصل به خواننده كمك مي‌كند انواع اهمال‌كاري (تعلل‌ورزي) را از همديگر تميز يا تشخيص دهد. فصل چهارم در مورد درمان اهمال‌كاري (تعلل‌ورزي) است. در اين فصل سعي شده است به خوبي به درمان باورها و رفتارهايي كه توليد اهمال‌كاري‌ (تعلل‌ورزي) مي‌كنند پرداخته شوند. فصل پنجم نيز در مورد ارتباط اهمال‌كاري (تعلل‌ورزي) و ساير متغيرها مي‌باشد.

قیمت محصول:

39,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: