روانشناسي اجتماعي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

روانشناسي اجتماعي يك علم بنيادي است كه به مطالعه ماهيت و عوامل تعيين كننده رفتار اجتماعي انسان مي‌پردازد و كاربرد يافته‌هاي آن در حل مسائل اجتماعي به بهزيستي انسان و اجتماع كمك مي‌كند. از سوي ديگر كاربرد نظريه‌ها و يافته‌هاي اين علم آن را به عنوان شاخه‌اي از علم روانشناسي در ارتباط با جامعه‌شناسي، مردم‌شناسي، علوم سياسي، محيط زيست، اقتصاد، مديريت، صنعت و سازمان، محيط، پيشگيري و بهداشت، تاريخ و ساير شاخه‌ها روانشناسي چون روانشناسي باليني و رشد متمايز مي‌كند.

قیمت محصول:

44,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: