روانشناسي اجتماعي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

روانشناسي اجتماعي شاخه‌اي از علوم انساني و علمي نسبتا جوان است كه بعد از پيدايي و رشد روانشناسي عمومي و جامعه‌شناسي به عنوان دانشي نو مطرح شده و در دانشگاه‌هاي دنيا و از جمله كشور ما تدريس مي‌شود. اين دانش تازه ار راه رسيده و نوپا ديوارهاي سخت و ستبري كه روانشناسي و جامعه‌شناسي را از هم جدا مي‌كرد فرو مي‌ريزدو تباين فرد و جامعه را كه ساليان دراز موجب استنتاجهاي نادرست عملي و علمي بود از ميان برمي‌دارد و به عنوان نظمي واسطه‌اي ميان جامعه‌شناسي و روانشناسي قرار مي‌گيرد و به مطالعه فرد (رفتارها، نگرش‌ها، باورها و ...) در محيط اجتماعي مي‌پردازد، زيرا فرد به خاطر وابستگي‌هايش به جامعه و پيوندهايش با گروه‌هاي مختلف اجتماعي كه دارد از آن‌ها متاثر مي‌شود و بر آن‌ها اثر مي‌گذارد.

قیمت محصول:

110,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: