روابط صميمانه


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نزديكان، دوستان، دلدادگان و غريبه‌ها، همه اينها كساني هستند كه در زندگي ما به نحوي اثر دارند. ليكن فضاي روحي و رواني ما بيشتر توسط افراد صميمي و افراد نزديك پر شده و هريك از ما افكار و روياها، رازها و رمزها، دردها و خوشي‌هايمان را با دوستان نزديك، افراد صميمي و كساني كه دوست‌شان داريم در ميان مي‌گذاريم و يا تقسيم مي‌كنيم. انسان‌ها دوستي و عشق را موهبتي الهي ميدانند كه وقتي بين دو نفر به وجود مي‌آيد، گويي در زندگي دري ديگر به روي آنها گشوده مي‌شود. هرچند ما كمتر به اين نكته مي‌انديشيم كه در پيدايش اين نوع رابطه لذتبخش و جذاب چه عوامل روانشناختي، شخصيتي و اجتماعي تاثير دارند، روابط صميمانه تحت تاثير چه عواملي به وجود مي‌آيند، چگونه ادامه مي‌يابند و در حفظ و تقويت يا آسيب و انحلال آن چه عواملي موثرند.

قیمت محصول:

12,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: