رهبري همچون مسيح


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نويسندگان كتاب بيش از 30 سال سابقه تاليف، سخنراني، مشاوره، مديريت و رهبري دارند، و از آنجايي كه خود مسيحي مي‌باشند از حضرت مسيح به عنوان الگوي رهبري استفاده كرده‌اند.

قیمت محصول:

8,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: