رهبري به زبان خودماني (راهنماي قدم به قدم ايجاد مهارت‌هاي رهبري)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

رهبري مهارتي مردم‌محور است كه در هر موقعيتي كه دو نفر يا بيشتر گرد هم آيند تا هدف مشتركي را دنبال كنند نقش اساسي و محوري بازي مي‌كند. دانش رهبري مهارتي حياتي است كه همه بايد در اولين فرصت آن را بياموزيم. رهبري موفق نيازمند رعايت سه اصل مهم است: نظر ديگران را به همكاري جلب كنيد، گوش بدهيد و ديگران را بر خود مقدم بشماريد. منظور از رعايت اين 3 اصل مهم رسيدن به يك هدف واحد است. سه مهارتي كه در اين كتاب شرح داده شده از اصول مهم رهبري هستند. اما مباحث كتاب به اين‌ها محدود نمي‌شود. در اين كتاب به شما نشان داده مي‌شود كه چگونه مهارت‌هاي رهبري را به ويژگي‌هاي خود اضافه كنيد و خواهيد دانست كه چگونه اين اقدام به شما كمك مي‌كند به اهداف خود برسيد. گر چه در نگاه اول به نظر مي‌رسد اصول رهبري فقط براي مديران و كارآفرينان مي‌باشد، اما اين كتاب فقط براي مديران تدوين نشده است. نويسندگان كتاب حاضر معتقدند فراگرفتن مهارت‌هاي رهبري بعد جديدي به زندگي همگان مي‌دهد، بر هيجان اوقات آن‌ها مي‌افزايد و لحظات زندگيشان را رضايت‌بخش‌تر مي‌كند و تبديل شدن به يك رهبر موثر باعث تحول در تجربه زندگي مي‌شود.

قیمت محصول:

60,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: